Det ligger i bådas intresse att ha en och samma person varje gång och vi gör allt för att behålla personal under längre tid genom att betala ett bra lön och erbjuda bra anställningsvillkor.