Ja, det kan du göra. Dock ej senare än 24 timmar.
Efter 24 timmar debiterar vi fullt pris.