Ja, det är du som bestämmer hur många flyttgubbar som ska hjälpa dig. Det gäller bara vid löpande debitering.
Är vi överens om ett fast pris, då bestämmer vi antal medarbetare.